Aktualności

 • 09.07.2013

  Inwentaryzacja transgranicznych połączeń komunikacyjnych

  W dniu 4 lipca 2013 r . odbyły się spotkania przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” oraz powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego, których celem było omówienia zagadnień związanych z dostępnością infrastruktury komunikacyjnej w powiązaniu z przejściami granicznymi znajdujących się na obszarach tychże powiatów oraz możliwością zorganizowania publicznego transportu zbiorowego łączącego polskie i słowackie miejscowości przygraniczne.
 • 17.06.2013

  System Wymiany Informacji o podatku VAT

  Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów VAT swoich kontrahentów unijnych. Weryfikacji można dokonać na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=pl
 • 24.04.2013

  Spotkanie z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

  W dniu 16 kwietnia 2013r. Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Cebulski spotkali się z Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie, Panem Tomaszem Chłoniem. Jednym z celów wizyty w Bratysławie było zaprezentowanie założeń, celów i działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Transgranicznego Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie „Tatry”.
 • 17.03.2013

  Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie TATRY

  Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej w Euroregionie "Tatry": - ułatwia dostęp do nieodpłatnych, kompleksowych i aktualnych informacji w zakresie przepisów, procedur i zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji, - dostarcza informacji na temat polsko-słowackiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Euroregionu "Tatry" - oferuje nieograniczony dostęp do internetowej bazy danych firm z terenu Polski i Słowacji, w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych pomiedzy producentami, handlowcami i usługodawcami po obu stronach granicy - udziela nieodpłatnych porad eksperckich w zakresie administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy.
 • 30.11.-0001

  Dwustronna współpraca gospodarcza Polska-Słowacja I kwartał 2018

  Poniżej prezentujemy informacje dotyczące polsko-słowackiej współpracy gospodarczej w I kwartale 2018 r. Dane pochodzą ze strony internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie https://bratyslawa.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/
« 1 2 3 4 5 6 »