Aktualności

 • V jubileuszowa edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego.

  Międzynarodowe Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w kraju.
  18.05.2023
  Czytaj całość
 • 16.12.2022

  Zaproszenie na seminarium "Doing Business in Slovakia", Kraków 19 stycznia 2023

  Celem wydarzenia jest przekazanie polskim firmom informacji pomocnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej wejścia na rynek słowacki, umocnienia tam swojej pozycji oraz zminimalizowania ryzyka i uniknięcia najczęstszych błędów. Relacje gospodarcze między Polską a Słowacją rozwijają się dynamicznie. A geograficzna bliskość i potencjał sprawiają, że jest to dla Polaków obiecujący rynek. Będzie to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy i spotkania z ekspertami i praktykami rynku słowackiego.
 • 24.11.2022

  Rozmowa o przyszłości współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Słowacją w Konsulacie Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie

  Rozmowa dotyczyła przedsięwzięć Polsko - Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej i Słowacko - Polskiej Izby Handlowej w roku 2023.
 • 18.10.2022

  IX Polski Kongres Przedsiębiorczości

  Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe mobilne wydarzenie gospodarczo-biznesowe w Polsce. W ramach wydarzenia odbywa się blisko 20 paneli dyskusyjnych, które swoją tematyką obejmują najbardziej istotne tematy z punktu widzenia polskiej gospodarki. Partnerzy poszczególnych paneli dyskusyjnych to eksperci, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki
 • 25.01.2022

  Poradnik dla biznesu Polska-Słowacja 2022

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Poradnika dla biznesu Polska-Słowacja 2022. Publikacja ma na celu wzbogacenie potencjału współpracy oraz rozwoju gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Słowacji, a także rozpowszechnianie informacji o stanie rozwoju gospodarki i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach Tatr. Wydawcą jest Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Poradnik znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami https://business.krakow.pl/ https://www.facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie/
 • 26.07.2021

  Zaproszenie do współpracy z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie

  Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją
 • 15.06.2021

  Gospodarka Słowacji w 2020 r.

  W przypadku sytuacji gospodarczej Słowacji ubiegły rok jest często porównywany do 2009 r., tzn. roku światowego kryzysu gospodarczego. Jednak sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 może mieć bardziej znaczące konsekwencje niż kryzys sprzed dekady. Ogólnie można ocenić, że sytuacja gospodarcza w poszczególnych kwartałach roku była przede wszystkim funkcją wprowadzanych obostrzeń epidemiologicznych, które nie pozostawały bez wpływu na aktywność gospodarczą. Taki rozwój wypadków wymagał aktywnej stymulacji gospodarki i wsparcia dla przedsiębiorców ze strony rządu, ale wstępne prognozy – zakładające głęboką recesję i skokowy wzrost bezrobocia – nie sprawdziły się. W 2020 r. PKB Słowacji wyniósł 91,1 mld EUR, co stanowi spadek o 2,98% w cenach bieżących. W cenach stałych PKB wyniósł 84,5 mld EUR (spadek o 5,2%).

Zobacz archiwum

N