Aktualności

 • Zaproszenie do współpracy z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie

  Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją
  26.07.2021
  Czytaj całość
 • 15.06.2021

  Gospodarka Słowacji w 2020 r.

  W przypadku sytuacji gospodarczej Słowacji ubiegły rok jest często porównywany do 2009 r., tzn. roku światowego kryzysu gospodarczego. Jednak sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 może mieć bardziej znaczące konsekwencje niż kryzys sprzed dekady. Ogólnie można ocenić, że sytuacja gospodarcza w poszczególnych kwartałach roku była przede wszystkim funkcją wprowadzanych obostrzeń epidemiologicznych, które nie pozostawały bez wpływu na aktywność gospodarczą. Taki rozwój wypadków wymagał aktywnej stymulacji gospodarki i wsparcia dla przedsiębiorców ze strony rządu, ale wstępne prognozy – zakładające głęboką recesję i skokowy wzrost bezrobocia – nie sprawdziły się. W 2020 r. PKB Słowacji wyniósł 91,1 mld EUR, co stanowi spadek o 2,98% w cenach bieżących. W cenach stałych PKB wyniósł 84,5 mld EUR (spadek o 5,2%).
 • 15.06.2021

  Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Słowacją w 2020 roku

  W stosunkach Polski ze Słowacją obowiązują dwie umowy dwustronne o tematyce gospodarczej: - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i majątku z 18.08.1994 r., - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 18.08.1994 r. W przypadku Polski i Słowacji można śmiało powiedzieć, że wspólna granica, pomimo faktu, że chodzi o teren górski, jest czynnikiem stymulującym wzajemne kontakty, także gospodarcze. Sprzyja im również bliskość językowa i kulturowa, dotychczasowe tradycje współpracy (także z czasów Czechosłowacji) oraz fakt, że oba państwa należą do Unii Europejskiej.
 • 22.09.2020

  Warunki założenia konta bankowego na Słowacji przez obywatela polskiego

  Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają możliwość zakładania kont bankowych na terenie Słowacji. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustalają poszczególne banki. Oznacza to, że za każdym razem należy najpierw skontaktować się z wybranym oddziałem banku, np. w Popradzie, Żylinie czy Bratysławie i zapytać o taką możliwość oraz o podanie szczegółowych warunków.
 • 20.05.2019

  Współpraca gospodarcza Polska-Słowacja – cały rok 2018

  Przedstawiamy informację Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie na temat polsko-słowackiej współpracy gospodarczej w okresie styczeń – grudzień 2018 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
 • 17.05.2019

  Gospodarka Słowacji w 2018 roku

  Słowacka gospodarka nadal odnotowuje wysoki wzrost, o czym świadczą wszystkie najważniejsze wskaźniki ekonomiczne.
 • 09.01.2019

  Dwustronna współpraca gospodarcza Polska-Słowacja – pierwsze trzy kwartały 2018

  Dwustronna współpraca gospodarcza Polska-Słowacja – pierwsze trzy kwartały 2018 Dwustronna współpraca gospodarcza Polska-Słowacja – pierwsze trzy kwartały 2018
 • 09.11.2018

  Uwaga: ważna informacja dla polskich przedsiębiorców

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie informuje, że obecnie zmianie ulega system promocji polskiej gospodarki za granicą. Likwidowane są Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadach, a tworzone są nowe Zagraniczne Biura Handlowe, których pracę koordynuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH).

Zobacz archiwum